Despre noi

Romanian Journal of European Affairs (RJEA) este prima publicaţie din România axată pe instituții, mecanisme și politici europene, pe rolul UE ca actor global, precum și pe rolul României într-o Uniune Europeană extinsă. Revista se bucură de o largă răspândire atât în România, cât şi în prestigioase centre universitare şi de cercetare din Europa si SUA.

Aria de interes a RJEA variază de la analiza problematicii de actualitate din Uniunea Europeană (construcţia instituţională, aspecte economice şi financiare, piaţa internă, energie, migraţie, securitate etc.) la identificarea efectelor procesului de integrare europeană asupra noilor state membre (concentrându-se îndeosebi asupra României) şi la investigarea relaţiilor dintre Uniune şi alţi actori globali.

Revista se bucură de aportul unui Consiliu editorial format din personalităţi marcante din domeniul relaţiilor internaţionale şi integrării europene. Editorii îşi propun să aplice cu rigurozitate standardele internaţionale referitoare la caracterul ştiinţific al materialelor publicate, încurajând şi participarea autorilor străini. Fiecare articol (obligatoriu în limba engleză) este însoţit de un rezumat şi de o scurtă prezentare a autorului.

Recunoaşterea rolului revistei în planul dezbaterilor europene a fost confirmată şi prin includerea sa într-o serie de baze de date de prestigiu în domeniul integrării europene precum: ICAAP - International Consortium for the Advancement of Academic Publications, Index Copernicus, The Knowledge Base Social Sciences in Eastern Europe, Gesis, Open J-Gate, Intute, DOAJ - Directory of Open Access Journals, SSRN - Social Science Research Network, Eurointernet.

Articolele din Romanian Journal of European Affairs sunt indexate in World Affairs Online (WAO), accesibile prin intermediul portalului IREON.

Începând cu numărul din luna martie 2010 (Volumul 10, nr. 1/2010), revista este inclusă în baza de date ProQuest.

Începând cu anul 2011 revista este inclusă în bazele de date internaţionale SCOPUS, EBSCO, HeinOnline şi Cabell's Directory, iar începând cu anul 2015 și în bazele de date INFOBASE INDEX și CiteFactor.

RJEA aderă la definiția BOAI a accesului liber: utilizatorii au dreptul de a ”citi, descărca, copia, distribui, tipări, căuta sau de a face trimitere la textele integrale ale acestor articole”. 

Începând din anul 2017, datorită unor actualizări în politica editorială, revista RJEA va fi publicată semestrial (iunie și decembrie). Schimbările preconizate urmăresc să conducă la realizarea unor ediții mai consistente ale revistei. 

Romanian Journal of European Affairs aplică licența Creative Commons “Attribution-NoDerivs CC BY-ND” tuturor materialelor publicate. Această licenţă permite redistribuirea integrală şi fără modificări, comercială și necomercială, cu atribuirea Romanian Journal of European Affairs (RJEA) ca sursă inițială a publicării. Revista va aplica licența CC cu începere din anul 2017.

Romanian Journal of European Affairs a fost selectată pentru a face parte din portofoliul de produse și servicii Clarivate Analytics (fost Thomson Reuters), în 2017. Drept urmare, publicația a fost indexată și va apărea în Emerging Sources Citation Index (ESCI). RJEA s-a alăturat în acest fel celor 45 de publicații academice românești (dintr-un total de 6339) indexate ESCI.